Akce ZO

 

 

Volby do ZV 2021

 

Pokyny k průběhu voleb do ZV OSŽ a KRK  Valašské Meziříčí   

 

Vážení členové naší ZO OSŽ,

na základě rozhodnutí ZV OSŽ Valašské Meziříčí ze dne 9.3.2021  a schváleného Volebního řádu se budou  konat     Volby do ZV OSŽ , Kontrolní a revizní komise a odborových úseků naší odborové organizace   dne 12.-14.4.2021, vždy od  6.30 do 14.30.                                                      

Dle schváleného Volebního řádu ZO OSŽ žst. Valašské Meziříčí  se volí Závodní výbor , který bude 19 členný a  KRK,  která bude 3 členná.

V jednotlivých odbor. úsecích bude volen stanovený počet členů ZV a KRK:

OÚ Val. Meziříčí – 12 do ZV, 1 do KRK,

OÚ Bylnice – 2 do ZV, 1 do KRK,   OÚ  Bystřice p/Host. – 2  do ZV, jeden do KRK ,OÚ Vsetín – 3 do ZV.

 Volební komise :  budou ustaveny na odborových úsecích:

Bylnice,  Vsetín ,  Bystřice pod Hostýnem a Valašské Meziříčí.

Průběh voleb :

Volby budou provedeny formou tajného hlasování ve volebních místnostech Bylnice, Vsetín ,Bystřice p/Host a Valašské Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí bude volební místnost v zasedací místnosti ZV a přenosná urna bude k dispozici ve Lhotce n/B. a  Hustopečích n. B.  

Každý člen obdrží od volební komise volební lístek, na kterém budou uvedena jména kandidátů na členy ZV a KRK.

Každý volič může na kandidátce škrtnout vodorovnou čarou přes celé jméno tři kandidáty do ZV a jednoho kandidáta do KRK.

Kandidáti, kteří nejsou škrtnuti, hlas získávají. Členy ZV OSŽ se stanou kandidáti podle dosaženého počtu  hlasů v pořadí.

Výsledky voleb oznámí volební komise po jejich skončení 14.4.2021.

 

Nově  zvolení členové ZV a KRK  za jednotlivé odborové úseky se sejdou na svém prvním společném zasedání dne 16.4.2021 v 8.00 v zasedací místnosti ZV k volbě funkcionářů ZV dle volebního řádu.  

       Jiří Miklas -   předseda ZV OSŽ žst. Valašské Meziříčí

  

 

 

Volební kandidátka 2021

 

Informace o změně termínu voleb

 

 

  

 

 

  

   

 

Volby do ZV 2017

 

 

Výsledky Voleb do ZV 14.-16.3.2017 za OÚ VM

1. Jiří Miklas 118 hlasů = 97,52 %

2. Robert Žouželka 117 = 96,69

3. Jaroslav Vašek 119 = 98,34

4. Hana Topičová 114 = 94,21

5. Ludmila Gajdošová 114 = 94,21

6. Příhoda Radomír 111 = 91,73

7. Dušan Solanský 113 = 93,38

8. Lenka Vanková 120 = 99,17

9. Petr Jemelík 117 = 96,69

10. Bohuslava Šolková 116 = 95,86

11. Martina Čermáková 112 = 92,56

12. Petra Saksová 100 = 82,64

13. Lucie Baslová 98 = 80,99

14. Lenka Hanáková 110 = 90,90

15. Alena Červenková 101 = 83,47

16. Petr Andrašík 108 = 89,26

Seznam kandidátů do RK za VM

1. Příhodová Renáta 119 hlasů = 98,34%

2. Kapustová Šárka 92 = 76,03

3. Hanas Pavel 109 = 90,08

Celkem se voleb zúčastnilo 123 ze 163 členů OÚ = 75,46% ,121 hlasů bylo platných, 2 hlasy neplatné.

Červeně označení kandidáti nebyli zvoleni.

 

Výsledky  Voleb do ZV 14.-16.3.2017 za OÚ Bylnice

 

 Kovařík František   26 hlasů   =  92,85 %

 Řepa Josef               19            =  67,85

 Hověžák Filip          15            =  53,57

Celkem se voleb zúčastnilo 29 ze 37 členů OÚ = 78,38%,  28 hlasů bylo platných, 1 hlas neplatný.

 

 

Výsledky  Voleb do ZV 14.-16.3.2017 za OÚ Bystřice p. Hostýnem

 

Ivona Žídková          17 hlasů    =  80,95%

Alena Vomočilová    13             =  61,90

Jeanne Vičanová       12             =  57,14

Celkem se voleb zúčastnilo 21 z 25 členů OÚ = 84,00%

21 hlasů bylo platných, neplatných 0.

 

Výsledky  Voleb do ZV 14.-16.3.2017 za OÚ Vsetín

 

Viková Radka          30 hlasů      =  100 %

Němeček Bohumil    28               =   93,33

Bilová Jitka               25              =   83,33

Štastná   Eva              18             =    59,99

Masiar  Michal           16             =   53,33

Zubíček Zdenek         18              =  59,99

Celkem se voleb zúčastnilo 30 ze 43 členů OÚ = 69,76%, 30 hlasů bylo platných, neplatných 0.

 

Červeně označení kandidáti nebyli zvoleni.