Akce ZO

 

 Den železničářů Val. Mez.

 

 

 

 

 

 

 

Na ustavující schůzi ZV dne 16.4.2021 byl zvolen předsedou ZV OSŽ žst. Valašské Meziříčí pan Jiří Miklas, místopředsedou pan Robert Žouželka, hospodářkou paní Radka Viková a jednatelkou slečna Jitka Bilová.


Závodní Výbor OSŽ žst. Valašské Meziříčí děkuje paní Haně Topičové, panu Bohumilu Němečkovi, panu Josefu Řepovi, paní Renátě Příhodové a panu Pavlu Hanasovi za jejich práci pro ZV a KRK v uplynulém volebním období .

Děkujeme také všem kandidátům , kteří do ZV a KRK nepostoupili za jejich ochotu a odvahu se voleb zúčastnit a přejeme jim hodně úspěchů v jejich další práci pro OSŽ.

Voleb se ve dnech 12.-14.4.2021 celkem zúčastnilo 203 členů naší ZO , což činí 78,68 % všech členů. Všem Vám děkujeme, za Váš aktivní přístup k OSŽ v dnešní nelehké době a doufáme, že ZV bude pracovat k Vaší spokojenosti.


Jiří Miklas
Předseda ZV OSŽ žst. Valašské Meziříčí

 

  

 

 

  

   

 

Volby do ZV 2017

 

 

Výsledky Voleb do ZV 14.-16.3.2017 za OÚ VM

1. Jiří Miklas 118 hlasů = 97,52 %

2. Robert Žouželka 117 = 96,69

3. Jaroslav Vašek 119 = 98,34

4. Hana Topičová 114 = 94,21

5. Ludmila Gajdošová 114 = 94,21

6. Příhoda Radomír 111 = 91,73

7. Dušan Solanský 113 = 93,38

8. Lenka Vanková 120 = 99,17

9. Petr Jemelík 117 = 96,69

10. Bohuslava Šolková 116 = 95,86

11. Martina Čermáková 112 = 92,56

12. Petra Saksová 100 = 82,64

13. Lucie Baslová 98 = 80,99

14. Lenka Hanáková 110 = 90,90

15. Alena Červenková 101 = 83,47

16. Petr Andrašík 108 = 89,26

Seznam kandidátů do RK za VM

1. Příhodová Renáta 119 hlasů = 98,34%

2. Kapustová Šárka 92 = 76,03

3. Hanas Pavel 109 = 90,08

Celkem se voleb zúčastnilo 123 ze 163 členů OÚ = 75,46% ,121 hlasů bylo platných, 2 hlasy neplatné.

Červeně označení kandidáti nebyli zvoleni.

 

Výsledky  Voleb do ZV 14.-16.3.2017 za OÚ Bylnice

 

 Kovařík František   26 hlasů   =  92,85 %

 Řepa Josef               19            =  67,85

 Hověžák Filip          15            =  53,57

Celkem se voleb zúčastnilo 29 ze 37 členů OÚ = 78,38%,  28 hlasů bylo platných, 1 hlas neplatný.

 

 

Výsledky  Voleb do ZV 14.-16.3.2017 za OÚ Bystřice p. Hostýnem

 

Ivona Žídková          17 hlasů    =  80,95%

Alena Vomočilová    13             =  61,90

Jeanne Vičanová       12             =  57,14

Celkem se voleb zúčastnilo 21 z 25 členů OÚ = 84,00%

21 hlasů bylo platných, neplatných 0.

 

Výsledky  Voleb do ZV 14.-16.3.2017 za OÚ Vsetín

 

Viková Radka          30 hlasů      =  100 %

Němeček Bohumil    28               =   93,33

Bilová Jitka               25              =   83,33

Štastná   Eva              18             =    59,99

Masiar  Michal           16             =   53,33

Zubíček Zdenek         18              =  59,99

Celkem se voleb zúčastnilo 30 ze 43 členů OÚ = 69,76%, 30 hlasů bylo platných, neplatných 0.

 

Červeně označení kandidáti nebyli zvoleni.