Akce ZO

 

 

Ledové sochy

 

 

Lyžování v Polsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ustavující schůzi ZV dne 16.4.2021 byl zvolen předsedou ZV OSŽ žst. Valašské Meziříčí pan Jiří Miklas, místopředsedou pan Robert Žouželka, hospodářkou paní Radka Viková a jednatelkou slečna Jitka Bilová.


Závodní Výbor OSŽ žst. Valašské Meziříčí děkuje paní Haně Topičové, panu Bohumilu Němečkovi, panu Josefu Řepovi, paní Renátě Příhodové a panu Pavlu Hanasovi za jejich práci pro ZV a KRK v uplynulém volebním období .

Děkujeme také všem kandidátům , kteří do ZV a KRK nepostoupili za jejich ochotu a odvahu se voleb zúčastnit a přejeme jim hodně úspěchů v jejich další práci pro OSŽ.

Voleb se ve dnech 12.-14.4.2021 celkem zúčastnilo 203 členů naší ZO , což činí 78,68 % všech členů. Všem Vám děkujeme, za Váš aktivní přístup k OSŽ v dnešní nelehké době a doufáme, že ZV bude pracovat k Vaší spokojenosti.


Jiří Miklas
Předseda ZV OSŽ žst. Valašské Meziříčí

 

  

 

 

  

   

 

Volby do ZV 2017

 

 

Výsledky Voleb do ZV 14.-16.3.2017 za OÚ VM

1. Jiří Miklas 118 hlasů = 97,52 %

2. Robert Žouželka 117 = 96,69

3. Jaroslav Vašek 119 = 98,34

4. Hana Topičová 114 = 94,21

5. Ludmila Gajdošová 114 = 94,21

6. Příhoda Radomír 111 = 91,73

7. Dušan Solanský 113 = 93,38

8. Lenka Vanková 120 = 99,17

9. Petr Jemelík 117 = 96,69

10. Bohuslava Šolková 116 = 95,86

11. Martina Čermáková 112 = 92,56

12. Petra Saksová 100 = 82,64

13. Lucie Baslová 98 = 80,99

14. Lenka Hanáková 110 = 90,90

15. Alena Červenková 101 = 83,47

16. Petr Andrašík 108 = 89,26

Seznam kandidátů do RK za VM

1. Příhodová Renáta 119 hlasů = 98,34%

2. Kapustová Šárka 92 = 76,03

3. Hanas Pavel 109 = 90,08

Celkem se voleb zúčastnilo 123 ze 163 členů OÚ = 75,46% ,121 hlasů bylo platných, 2 hlasy neplatné.

Červeně označení kandidáti nebyli zvoleni.

 

Výsledky  Voleb do ZV 14.-16.3.2017 za OÚ Bylnice

 

 Kovařík František   26 hlasů   =  92,85 %

 Řepa Josef               19            =  67,85

 Hověžák Filip          15            =  53,57

Celkem se voleb zúčastnilo 29 ze 37 členů OÚ = 78,38%,  28 hlasů bylo platných, 1 hlas neplatný.

 

 

Výsledky  Voleb do ZV 14.-16.3.2017 za OÚ Bystřice p. Hostýnem

 

Ivona Žídková          17 hlasů    =  80,95%

Alena Vomočilová    13             =  61,90

Jeanne Vičanová       12             =  57,14

Celkem se voleb zúčastnilo 21 z 25 členů OÚ = 84,00%

21 hlasů bylo platných, neplatných 0.

 

Výsledky  Voleb do ZV 14.-16.3.2017 za OÚ Vsetín

 

Viková Radka          30 hlasů      =  100 %

Němeček Bohumil    28               =   93,33

Bilová Jitka               25              =   83,33

Štastná   Eva              18             =    59,99

Masiar  Michal           16             =   53,33

Zubíček Zdenek         18              =  59,99

Celkem se voleb zúčastnilo 30 ze 43 členů OÚ = 69,76%, 30 hlasů bylo platných, neplatných 0.

 

Červeně označení kandidáti nebyli zvoleni.