Václav Burda - Maraton Neapol

 

Tichá vzpomínka - Jiří Vilím

 

 

 

Rozloučení s panem předsedou KRK Babicou

 

 

 

 

Odchod paní Milušky Vančurové do zaslouženého důchodu

Miluško všechno nejlepší a dlouhých, krásných let v důchodu

 

 

 

Rozloučení s panem Martinem Žouželkou

Rozloučení s dlouholetým členem ZO a KRK Martinem Žouželkou