Akce ZO

 

 

Volby do ZV 2021

 

Pokyny k průběhu voleb do ZV OSŽ a KRK  Valašské Meziříčí   

 

Vážení členové naší ZO OSŽ,

na základě rozhodnutí ZV OSŽ Valašské Meziříčí ze dne 9.3.2021  a schváleného Volebního řádu se budou  konat     Volby do ZV OSŽ , Kontrolní a revizní komise a odborových úseků naší odborové organizace   dne 12.-14.4.2021, vždy od  6.30 do 14.30.                                                      

Dle schváleného Volebního řádu ZO OSŽ žst. Valašské Meziříčí  se volí Závodní výbor , který bude 19 členný a  KRK,  která bude 3 členná.

V jednotlivých odbor. úsecích bude volen stanovený počet členů ZV a KRK:

OÚ Val. Meziříčí – 12 do ZV, 1 do KRK,

OÚ Bylnice – 2 do ZV, 1 do KRK,   OÚ  Bystřice p/Host. – 2  do ZV, jeden do KRK ,OÚ Vsetín – 3 do ZV.

 Volební komise :  budou ustaveny na odborových úsecích:

Bylnice,  Vsetín ,  Bystřice pod Hostýnem a Valašské Meziříčí.

Průběh voleb :

Volby budou provedeny formou tajného hlasování ve volebních místnostech Bylnice, Vsetín ,Bystřice p/Host a Valašské Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí bude volební místnost v zasedací místnosti ZV a přenosná urna bude k dispozici ve Lhotce n/B. a  Hustopečích n. B.  

Každý člen obdrží od volební komise volební lístek, na kterém budou uvedena jména kandidátů na členy ZV a KRK.

Každý volič může na kandidátce škrtnout vodorovnou čarou přes celé jméno tři kandidáty do ZV a jednoho kandidáta do KRK.

Kandidáti, kteří nejsou škrtnuti, hlas získávají. Členy ZV OSŽ se stanou kandidáti podle dosaženého počtu  hlasů v pořadí.

Výsledky voleb oznámí volební komise po jejich skončení 14.4.2021.

 

Nově  zvolení členové ZV a KRK  za jednotlivé odborové úseky se sejdou na svém prvním společném zasedání dne 16.4.2021 v 8.00 v zasedací místnosti ZV k volbě funkcionářů ZV dle volebního řádu.  

       Jiří Miklas -   předseda ZV OSŽ žst. Valašské Meziříčí

  

 

 

Volební kandidátka 2021

 

Informace o změně termínu voleb