Akce ZO

 

 

Ledové sochy

 

 

Lyžování v Polsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ustavující schůzi ZV dne 16.4.2021 byl zvolen předsedou ZV OSŽ žst. Valašské Meziříčí pan Jiří Miklas, místopředsedou pan Robert Žouželka, hospodářkou paní Radka Viková a jednatelkou slečna Jitka Bilová.


Závodní Výbor OSŽ žst. Valašské Meziříčí děkuje paní Haně Topičové, panu Bohumilu Němečkovi, panu Josefu Řepovi, paní Renátě Příhodové a panu Pavlu Hanasovi za jejich práci pro ZV a KRK v uplynulém volebním období .

Děkujeme také všem kandidátům , kteří do ZV a KRK nepostoupili za jejich ochotu a odvahu se voleb zúčastnit a přejeme jim hodně úspěchů v jejich další práci pro OSŽ.

Voleb se ve dnech 12.-14.4.2021 celkem zúčastnilo 203 členů naší ZO , což činí 78,68 % všech členů. Všem Vám děkujeme, za Váš aktivní přístup k OSŽ v dnešní nelehké době a doufáme, že ZV bude pracovat k Vaší spokojenosti.


Jiří Miklas
Předseda ZV OSŽ žst. Valašské Meziříčí