Akce ZO

 

Muzikál TARZAN

 

 Den železničářů Val. Mez.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ustavující schůzi ZV dne 16.4.2021 byl zvolen předsedou ZV OSŽ žst. Valašské Meziříčí pan Jiří Miklas, místopředsedou pan Robert Žouželka, hospodářkou paní Radka Viková a jednatelkou slečna Jitka Bilová.


Závodní Výbor OSŽ žst. Valašské Meziříčí děkuje paní Haně Topičové, panu Bohumilu Němečkovi, panu Josefu Řepovi, paní Renátě Příhodové a panu Pavlu Hanasovi za jejich práci pro ZV a KRK v uplynulém volebním období .

Děkujeme také všem kandidátům , kteří do ZV a KRK nepostoupili za jejich ochotu a odvahu se voleb zúčastnit a přejeme jim hodně úspěchů v jejich další práci pro OSŽ.

Voleb se ve dnech 12.-14.4.2021 celkem zúčastnilo 203 členů naší ZO , což činí 78,68 % všech členů. Všem Vám děkujeme, za Váš aktivní přístup k OSŽ v dnešní nelehké době a doufáme, že ZV bude pracovat k Vaší spokojenosti.


Jiří Miklas
Předseda ZV OSŽ žst. Valašské Meziříčí