Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s výkonem povolání

Účastníkem tohoto pojištění se může stát pouze člen OSŽ!!!

Vážení členové OSŽ,

již od roku 1998 máte možnost využít pojištění odpovědnosti v případě,
že zaměstnavateli způsobíte při výkonu svého povolání škodu.
Pojištění odpovědnosti má významné postavení v posílení životních jistot jednotlivých zaměstnanců ? členů OSŽ v souvislosti s riziky, kterými je vystaven zaměstnanec ? člen OSŽ ve vztahu k zaměstnavateli.

 

Pojištění členové ZO - Nutné se přihlásit!

 

Jak zvolit výši pojistné částky

Při sjednávání výše pojistného je nutné vycházet z Vaší hrubé mzdy,
protože v případě pojistné události Vám může, podle Zákoníku práce,
vyměřit k úhradě částku odpovídající až 4,5 násobku (maximálně) Vaší průměrné hrubé mzdy. Od hrubé mzdy se odvozuje také pojistné za rok.

Příklad výpočtu pojistné částky

Hrubá mzda za 3 měsíce .............18 500,- + 22 500,- + 20 800,- = 61 800,- Kč
Průměr za rozhodné období ....................................61 800,- : 3 = 20 600,- Kč
4,5 násobek průměrné hrubé mzdy ......................20 600,- x 4,5 = 92 700,- Kč

Zaměstnavatel tedy může, v tomto případě, vyměřit náhradu škody
v maximální výši 92 700,- Kč.


Doporučená částka pojištění je tedy 300,- Kč pro úhradu odškodnění do výše 120 000,- Kč

 

 

Postup v případě pojistné události ? rada právníka

NIC NEPODEPISUJTE, v drtivé většině případů nelze vzít Váš podpis zpět.

Neuznávejte žádný závazek bez konzultace s právníkem, nejlépe s právním oddělením OSŽ - Ústředí.

V případě mimořádné okolnosti, či skutečnosti mající za následek vznik mimořádné události, ale i v případě avizovaného porušení pracovní kázně, nikdo NENÍ POVINEN vypovídat o předmětné skutečnosti hned na místě nebo po skončení směny.

Než se pro výpověď rozhodnete, doporučujeme se vždy, ve vlastním zájmu PORADIT s právníkem.

Pokud se rozhodnete vypovídat, musíte být VŽDY seznámen vyslýchajícím jako KDO vypovídáte ? svědek, obviněný apod.

Jako svědek máte právo vždy odepřít výpověď, bez předchozí porady s právníkem totiž nemůžete nikdy bezpečně vědět, zda by jste sobě svojí výpovědí nenavodili nebezpečí ze zahájení TRESTNÍHO STÍHÁNÍ. Každý kdo odepře výpověď, nemůže být stíhán, či jinak postižen, výpověď je Vaše právo a až potom povinnost a to za zákonem daných podmínek, nemusíte odpovídat dokonce ani na dotazy důvodů pohnutek proč nechcete vypovídat, které Vás vedly k odmítnutí výpovědi.

Zaměstnavatele upozorněte, že jste pojištěni a že pojistnou událost bude likvidovat zprostředkovatel pojištění odpovědnosti společnost C.E.B. a.s.

Pojistnou událost nahlaste zprostředkovateli pojištění odpovědnosti jen v případě, je-li řízení k Vaší osobě o škodě ze strany zaměstnvatele UZAVŘENO a úhrada škody je Vám vyměřena rozhodnutím zaměstnavatele. Pojistnou událost nahlaste pouze zprostředkovateli pojištění odpovědnosti !!!

Při vyřizování pojištění se přímo NEOBRACEJTE na pracoviště a zaměstnance nebo jiného zprostředkovatel pojišťovny. Pojistnou smlouvu s OSŽ většinou neznají a nedokáží likvidovat pojistnou událost při zvýhodněných podmínkách ve smlouvě zohledněné.

Zastoupení za společnost C.E.B. a.s. Lublaňská 57, 120 00 Praha 2
zajišťuje zprostředkovatel odborného poradenství
Luděk Tvrdý, tel. : 221 590 111, 221 590 315

Kontakt na právní oddělení OSŽ
JUDr. Petr Večeř, tel. : 972 241 961, e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt na ekonomicko sociální oddělení OSŽ Ústředí
Stejskal Jan, tel. : 972 241 960, e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.