Poslední směna paní Ludmily Hlavicové

Poslední směna  paní Ludmily Hlavicové  ve

Valašské Polance dne 29.11.2015.